This website uses cookies to offer visitors an improved browsing experience and services adapted to individual needs. Click here for more details.​

BELAQVA iși dorește să ofere condiții de maximă siguranță pentru utilizatori. Vă rugăm să citiți cu atenție politica noastră de confidențialitate pentru a putea înțelege modul în care noi utilizăm informațiile pe care ni le veți oferi.

Credem în transparență totală, motiv pentru care îți aducem la cunoștință că utilizând site-ul www.belaqva.com ești de acord cu practicile descrise mai jos.

1.Colectarea informației

www.belaqva.com colectează informații personale pentru a putea oferi utilizatorilor cele mai bune experiențe. Informațiile se pot referi la nume, email, locație curentă sau număr de telefon.

(1) în scopul executarii cererii dumneavoastră de rezervare, pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului.

(2) în scop de marketing și promovare, inclusiv pentru a vă solicita în viitor opinia cu privire la gradul în care ați fost satisfăcut(ă) de serviciile și produsele noastre, iar contactarea dumneavoastră se va realiza de către angajații /colaboratorii noștri sau de către societăți specializate în aceste domenii, contractate de noi și

(3) în scopul asigurării siguranței clienților si zonele comune cu  centrul comercial My Place sunt supravegheate prin sisteme de supraveghere video cu circuit inchis.
www.belaqva.com administrează datele personale primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor personale și difuzarea datelor de interes public (în conformitate cu prevederile Regulament UE 679 / 2016 si legislatia conexa, si
În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția www.belaqva.com orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca www.belaqva.com, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.
www.belaqva.com utilizează informațiile personale pentru pentru o mai buna întelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați tranzacții sau comenzi, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legatura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe masura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică de confidențialitate.

2. Inregistrarea Datelor
Pentru vizualizarea informațiilor puse la dispoziție pe website-ul www.belaqva.com  nu este necesară oferirea datelor personale, însă pentru utilizarea serviciilor de rezervari online, cariere, abonare Newsletter și contactare, sunt necesare anumite date personale.

3. Utilizarea datelor
www.belaqva.com utilizeaza datele personale puse la dispozitie,  în exclusivitate, în urmatoarele scopuri: onorarea rezervarilor online, comunicarea de informații despre noile produse, servicii și oferte speciale, etc.

4.Securitatea datelor
Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, www.belaqva.com utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul www.belaqva.com.

5.Informare
Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1(2) de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a Regulamentul (UE) 2016/679 si Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiţiei, de a va opune în viitor prelucrării şi de a solicita ştergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra la urmatoarea adresă: SC IPORO COM SRL, Bd.Garii Nr.20, ap.65, sau pe adresa de e-mail reception@belaqva.com.

6.Legislație
Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completatã de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și nu în ultimul rând Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prezenta politică de confidențialitate se supune Regulamentului UE 679 / 2016 si legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru.

În cazul în care nu se poate ajunge la o ințelegere în termenul precizat anterior, va fi considerata competența instanței judecatorești din Brasov.